Engleză | Rusă

Treceţi la:

Înapoi în partea de sus

Despre proiect

Portalul este parte a proiectului „Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova”. Proiectul este implementat de IDIS ”Viitorul” și Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), cu suportul Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și Ambasada Statelor Unite la Chișinău.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea regională în Moldova prin transfer de know-how-ul de proiecte implementate cu succes în Slovacia care urmăresc lupta împotriva corupției, creșterea transparenței financiare și îmbunătățirea competitivității administrațiilor publice locale în Moldova.

Obiectivul principal al proiectului este acela de a crea un modelul de evaluare comparativă a competitivității regiunilor Moldovei, în scopul de a evidenția oportunitățile anumitor regiuni și pentru a identifica punctele slabe care împiedică competitivitatea acestora. În plus, analiza competitivității regiunilor ar trebui să ofere părților interesate informații despre starea actuală a mediului de afaceri în regiuni și nevoile specifice de dezvoltare economică în regiuni. Proiectul oferă reprezentanților administrației locale un instrument util pentru dezvoltarea regiunilor și pentru eliminarea barierelor locale ale mediului de afaceri.

Activitățile proiectului
  1. Elaborarea metodologiei și definirea datelor disponibile care trebuie colectate pentru elaborarea Indicelui mediului de afaceri la nivel regional.
  2. Colectarea datelor statistice.
  3. Realizarea unui sondaj în rândul companiilor regionale cu privire la barierele de afaceri în regiuni și posibile îmbunătățiri ale mediului de afaceri la nivel regional.
  4. Calcularea Indicelui mediului de afaceri, sub-indecșii și pilonii săi.
  5. Pregătirea studiului despre competitivității regiunilor și elaborarea hărții investiționale a Moldovei prin calitatea mediului local de afaceri.
  6. Crearea și dezvoltarea portalului interactiv pentru vizualizarea rezultatelor proiectului.

Сontacte

INEKO

Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO)
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
Slovacia
web: http://www.ineko.sk
Tel.: +421 2 5341 1020

IDIS „Viitorul”

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”
Chişinău, MD-2005, str. Iacob Hâncu 10/1
web: http://www.viitorul.org
e-mail: office@viitorul.org
Tel. +373 22 21 09 32, +373 22 22 18 44
Fax. +373 22 24 57 14