Engleză | Rusă

Model interactiv

1. Selectaţi ponderea pentru fiecare indicator

Ajustaţi ponderea fiecărui indicator făcând click pe tasta plus ori minus din partea dreaptă a denumirii indicatorului. Ponderea va fi afişată atât vizual, cât şi numeric. Modificarea ponderii unui indicator individual va afecta ponderea pilonului, iar modificarea ponderii pilonului va afecta ponderea tuturor indicatorilor acestuia. Ponderea maximă a oricărui indicator este egală cu 100, iar ponderea minimă - cu 0.01. După ce aţi finalizat ajustarea, faceţi clic pe tasta "Calcularea noilor clasamente".

Afişaţi sau ascundeţi indicatorii din componenţa fiecărui pilon făcând click pe tasta minus din partea stângă a denumirii pilonului.
Pilonul 1: Mediul economic
 
+ 1
1.2 Densitatea populaţiei
 
+ 1
1.4 Populaţia urbană
 
+ 1
1.1 Ponderea angajaţilor în populaţia totală
 
+ 1
1.3 Densitatea companiilor neindustriale
 
+ 1
1.7 Densitatea companiilor industriale
 
+ 1
1.5 Impactul economiei informale asupra climatului de afaceri*
 
+ 1
1.6 Nivelul corupţiei printre întreprinderile private*
 
+ 1
1.8 Nivelul de competitivitate în sectorul servicii*
 
+ 1
1.9 Nivelul de competitivitate în industrie*
 
+ 1
1.10 Fiabilitatea partenerilor de afaceri*
 
+ 1
1.11 Disponibilitatea resurselor financiare şi de capital*
 
+ 1
1.12 Impactul amplasării raionului asupra climatului de afaceri*
 
+ 1
1.13 Impactul condiţiilor naturale asupra climatului de afaceri*
 
+ 1
1.14 Condiţiile actuale de afaceri*
 
+ 1
1.15 Schimbări în condiţiile de afaceri din ultimii ani *
 
+ 1
1.16 Disponibilitatea materialelor şi serviciilor necesare*
 
+ 1
1.17 Potenţial pentru dezvoltarea turismului*
 
+ 1
1.18 Companii multinaţionale şi străine*
 
+ 1
Pilonul 2: Producţia economică
 
+ 1
2.1 Salariul mediu lunar
 
+ 1
2.2 Valoarea livrabilelor produse
 
+ 1
2.3 Cifra de afaceri a companiilor neindustriale
 
+ 1
2.4 Cifra de afaceri a companiilor industriale
 
+ 1
2.5 Construirea de clădiri rezidenţiale
 
+ 1
2.6 Dezvoltarea potenţialului întreprinderilor*
 
+ 1
2.7 Caracterul ecologic a proceselor de producție*
 
+ 1
2.8 Profitabilitatea şi productivitatea întreprinderilor*
 
+ 1
Pilonul 3: Legislaţie
 
+ 1
3.1 Obstacole pentru dezvoltarea afacerilor*
 
+ 1
3.2 Percepţia impozitelor locale*
 
+ 1
3.3 Perspective de dezvoltare a afacerilor*
 
+ 1
Pilonul 4: Administraţia publică
 
+ 1
4.1 Aplicarea legii în instanţa locală*
 
+ 1
4.2 Impactul corupţiei asupra autorităţilor*
 
+ 1
4.3 Protecţia proprietăţii private*
 
+ 1
4.4 Îndeplinirea responsabilităților de către autorităţile locale*
 
+ 1
4.5 Birocraţie şi întârzieri din vina autorităților*
 
+ 1
4.6 Disponibilitatea informaţiei publice*
 
+ 1
4.7 Comunicare electronică cu autorităţile locale*
 
+ 1
4.8 Interesul instituţiilor de stat în raion*
 
+ 1
4.9 Impactul autorităţilor*
 
+ 1
4.10 Managementul economic al autorităţilor locale*
 
+ 1
4.11 Impactul sindicatelor asupra climatului de afaceri*
 
+ 1
Pilonul 5: Infrastructură
 
+ 1
5.1 Densitatea drumurilor naţionale
 
+ 1
5.2 Densitatea drumurilor locale
 
+ 1
5.6 Utilizarea drumurilor naţionale
 
+ 1
5.7 Utilizarea drumurilor locale
 
+ 1
5.3 Calitatea infrastructurii rutiere*
 
+ 1
5.4 Utilizarea conexiunilor telefoniei fixe
 
+ 1
5.5 Disponibilitatea băncilor*
 
+ 1
5.8 Disponibilitatea oficiilor poştale*
 
+ 1
5.9 Disponibilitatea instituţiilor medico-sanitare*
 
+ 1
Pilonul 6: Tehnologie
 
+ 1
6.1 Cheltuielile efectuate de companii pentru tehnologii informaţionale
 
+ 1
6.2 Utilizarea calculatoarelor cu acces la Internet
 
+ 1
6.3 Nivelul tehnologiei*
 
+ 1
6.4 Utilizarea serviciilor de Internet de întreprinderi*
 
+ 1
6.5 Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră*
 
+ 1
6.6 Informaţii despre furnizarea de bunuri şi servicii*
 
+ 1
6.7 Utilizarea automobilelor personale*
 
+ 1
6.8 Utilizarea automobilelor comerciale*
 
+ 1
Pilonul 7: Resurse umane
 
+ 1
7.2 Şomajul*
 
+ 1
7.6 Şomaj pe termen lung*
 
+ 1
7.8 Structura de vârstă a şomajului*
 
+ 1
7.9 Disponibilitatea forţei de muncă*
 
+ 1
7.10 Migraţia forţei de muncă calificate*
 
+ 1
7.3 Migraţia internă
 
+ 1
7.4 Creşterea naturală a populaţiei
 
+ 1
7.5 Indicele de îmbătrânire
 
+ 1
7.1 Ponderea studenţilor în populaţia totală
 
+ 1
7.7 Echitatea în selectarea angajaţilor*
 
+ 1
7.11 Aşteptările salariale ale celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*
 
+ 1
7.12 Disciplina şi eforturile angajaţilor*
 
+ 1
7.13 Motivaţia angajaţilor pentru sporirea productivităţii*
 
+ 1
Pilonul 8: Educaţie
 
+ 1
8.2 Nivelul de studii*
 
+ 1
8.3 Calificarea angajaţilor*
 
+ 1
8.4 Calificarea celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*
 
+ 1
8.9 Competenţe lingvistice: limba maternă*
 
+ 1
8.8 Competenţe lingvistice: limbi străine*
 
+ 1
8.10 Cunoştinţe despre ştiinţele naturii*
 
+ 1
8.1 Rata de promovare a examenelor
 
+ 1
8.7 Disponibilitatea forţei de muncă de calificare înaltă*
 
+ 1
8.5 Disponibilitatea forţei de muncă calificate parţial*
 
+ 1
8.11 Disponibilitatea forţei de muncă necalificate*
 
+ 1
8.6 Legătura dintre şcolile profesionale şi piaţa muncii*
 
+ 1

2. Atunci Selectaţi clasamentul dorit

1 2 3 4 5 6
 RaionulPunctaj
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 RaionulPunctaj