Engleză | Rusă
Mediu de afaceri regional în

Făleşti

Indicele mediului de afaceri regional (RBEI) | Apreciere per ansamblu: 14 Din 35

  Clasament (1 - 35) Punctaj Media la nivel de ţară
Indicele mediului de afaceri regional 14 3,55 3,48
Activitatea economică 22 3,04 3,31
Mediul economic 14 3,27 3,25
Producţia economică 26 2,81 3,37
Administrarea publică şi legislaţia 1 4,19 3,46
Legislaţie 1 4,11 3,38
Administraţia publică 1 4,25 3,51
Tehnologie şi infrastructură 18 3,89 3,91
Infrastructură 22 3,84 3,89
Tehnologie 15 3,94 3,93
Educaţie şi resurse umane 12 3,59 3,43
Resurse umane 9 3,67 3,42
Educaţie 17 3,51 3,43
123456 Mediul economic Producţia economicăLegislaţieAdministraţia publicăInfrastructurăTehnologieResurse umaneEducaţie

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale sunt selectate din cadrul indicatorilor RBEI pe baza unei reguli simple. La început este calculată valoarea de referinţă a fiecărui indicator RBEI pentru un anumit raion. Pentru fiecare indicator, această valoare de referinţă este definită ca 3/4 * A + 1/4 * V, unde A este valoarea medie a unui indicator concret în toate raioanele, iar V este valoarea indicatorului propriu-zis. Ulterior, toţi indicatorii sunt comparaţi cu valoarea lor de referinţă, iar diferenţele sunt clasificate în ordine descrescătoare. Cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe pozitive sunt definiţi ca cele mai mari avantaje concurenţiale, iar cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe negative sunt definiţi ca cele mai mari dezavantaje concurenţiale.

Avantaje

      
Birocraţie şi întârzieri din vina autorităților1.96 
Protecţia proprietăţii private1.50 
Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră1.40 
Profitabilitatea şi productivitatea întreprinderilor1.36 
Nivelul de competitivitate în industrie1.35 

Dezavantaje

      
Calitatea infrastructurii rutiere-0.78 
Legătura dintre şcolile profesionale şi piaţa muncii-0.74 
Caracterul ecologic a proceselor de producție-0.64 
Disponibilitatea instituţiilor medico-sanitare-0.49 
Structura de vârstă a şomajului-0.40 

Indicatorii RBEI

Făcând click pe denumirea indicatorului veţi afişa rating-ul acestuia şi harta corespunzătoare.

Subindici I, II

 Subindicele I: Activitatea economică
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 1: Mediul economic 143,27
  
1.1Densitatea populaţiei212,30
  
1.2Populaţia urbană263,57
  
1.3Ponderea angajaţilor în populaţia totală212,99
  
1.4Densitatea companiilor neindustriale313,00
  
1.5Densitatea companiilor industriale313,71
  
1.6Impactul economiei informale asupra climatului de afaceri*222,63
  
1.7Nivelul corupţiei printre întreprinderile private*203,13
  
1.8Nivelul de competitivitate în sectorul servicii*64,13
  
1.9Nivelul de competitivitate în industrie*14,25
  
1.10Fiabilitatea partenerilor de afaceri*24,29
  
1.11Disponibilitatea resurselor financiare şi de capital*63,57
  
1.12Impactul amplasării raionului asupra climatului de afaceri*34,88
  
1.13Impactul condiţiilor naturale asupra climatului de afaceri*25,13
  
1.14Condiţiile actuale de afaceri*14,50
  
1.15Schimbări în condiţiile de afaceri din ultimii ani *14,38
  
1.16Disponibilitatea materialelor şi serviciilor necesare*14,83
  
1.17Potenţial pentru dezvoltarea turismului*84,00
  
1.18Companii multinaţionale şi străine*14,00
  
 Pilonul 2: Producţia economică262,81
  
2.1Salariul mediu lunar292,74
  
2.2Valoarea livrabilelor produse212,61
  
2.3Cifra de afaceri a companiilor neindustriale282,70
  
2.4Cifra de afaceri a companiilor industriale262,91
  
2.5Construirea de clădiri rezidenţiale321,99
  
2.6Dezvoltarea potenţialului întreprinderilor*15,00
  
2.7Caracterul ecologic a proceselor de producție*323,00
  
2.8Profitabilitatea şi productivitatea întreprinderilor*14,67
  
 
 Subindicele II: Administrarea publică şi legislaţia
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 3: Legislaţie14,11
  
3.1Obstacole pentru dezvoltarea afacerilor*14,57
  
3.2Percepţia impozitelor locale*113,75
  
3.3Perspective de dezvoltare a afacerilor*14,00
  
 Pilonul 4: Administraţia publică14,25
  
4.1Aplicarea legii în instanţa locală*43,50
  
4.2Impactul corupţiei asupra autorităţilor*64,00
  
4.3Protecţia proprietăţii private*14,88
  
4.4Îndeplinirea responsabilităților de către autorităţile locale*14,38
  
4.5Birocraţie şi întârzieri din vina autorităților*15,57
  
4.6Disponibilitatea informaţiei publice*45,00
  
4.7Comunicare electronică cu autorităţile locale*94,63
  
4.8Interesul instituţiilor de stat în raion*162,88
  
4.9Impactul autorităţilor*64,00
  
4.10Managementul economic al autorităţilor locale*44,38
  
4.11Impactul sindicatelor asupra climatului de afaceri*24,43
  

Subindici III, IV

 Subindicele III: Tehnologie şi infrastructură
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 5: Infrastructură223,84
  
5.1Densitatea drumurilor naţionale174,32
  
5.2Densitatea drumurilor locale74,25
  
5.3Utilizarea drumurilor naţionale174,21
  
5.4Utilizarea drumurilor locale95,05
  
5.5Calitatea infrastructurii rutiere*292,13
  
5.6Utilizarea conexiunilor telefoniei fixe243,32
  
5.7Disponibilitatea băncilor*264,13
  
5.8Disponibilitatea oficiilor poştale*264,38
  
5.9Disponibilitatea instituţiilor medico-sanitare*303,50
  
 Pilonul 6: Tehnologie153,94
  
6.1Cheltuielile efectuate de companii pentru tehnologii informaţionale 322,57
  
6.2Utilizarea calculatoarelor cu acces la Internet283,67
  
6.3Nivelul tehnologiei*113,50
  
6.4Utilizarea serviciilor de Internet de întreprinderi*145,25
  
6.5Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră*15,33
  
6.6Informaţii despre furnizarea de bunuri şi servicii*84,86
  
6.7Utilizarea automobilelor personale*244,63
  
6.8Utilizarea automobilelor comerciale*104,63
  
 
 Subindicele IV: Educaţie şi resurse umane
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 7: Resurse umane93,67
  
7.1Şomajul*43,38
  
7.2Şomaj pe termen lung*283,63
  
7.3Structura de vârstă a şomajului*252,50
  
7.4Disponibilitatea forţei de muncă*54,25
  
7.5Migraţia forţei de muncă calificate*33,38
  
7.6Migraţia internă213,29
  
7.7Creşterea naturală a populaţiei164,56
  
7.8Indicele de îmbătrânire262,88
  
7.9Ponderea studenţilor în populaţia totală153,30
  
7.10Echitatea în selectarea angajaţilor*25,29
  
7.11Aşteptările salariale ale celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*123,43
  
7.12Disciplina şi eforturile angajaţilor*54,88
  
7.13Motivaţia angajaţilor pentru sporirea productivităţii*74,50
  
 Pilonul 8: Educaţie173,51
  
8.1Nivelul de studii*94,13
  
8.2Calificarea angajaţilor*63,63
  
8.3Calificarea celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*113,13
  
8.4Competenţe lingvistice: limba maternă*25,25
  
8.5Competenţe lingvistice: limbi străine*43,63
  
8.6Cunoştinţe despre ştiinţele naturii*44,25
  
8.7Rata de promovare a examenelor233,18
  
8.8Disponibilitatea forţei de muncă de calificare înaltă*153,38
  
8.9Disponibilitatea forţei de muncă calificate parţial*143,88
  
8.10Disponibilitatea forţei de muncă necalificate*134,38
  
8.11Legătura dintre şcolile profesionale şi piaţa muncii*312,50