Engleză | Rusă
Mediu de afaceri regional în

Glodeni

Indicele mediului de afaceri regional (RBEI) | Apreciere per ansamblu: 29 Din 35

  Clasament (1 - 35) Punctaj Media la nivel de ţară
Indicele mediului de afaceri regional 29 3,27 3,48
Activitatea economică 30 2,84 3,31
Mediul economic 27 3,04 3,25
Producţia economică 30 2,64 3,37
Administrarea publică şi legislaţia 4 3,78 3,46
Legislaţie 12 3,50 3,38
Administraţia publică 2 3,97 3,51
Tehnologie şi infrastructură 31 3,70 3,91
Infrastructură 13 3,95 3,89
Tehnologie 35 3,45 3,93
Educaţie şi resurse umane 26 3,21 3,43
Resurse umane 29 3,12 3,42
Educaţie 27 3,30 3,43
123456 Mediul economic Producţia economicăLegislaţieAdministraţia publicăInfrastructurăTehnologieResurse umaneEducaţie

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale sunt selectate din cadrul indicatorilor RBEI pe baza unei reguli simple. La început este calculată valoarea de referinţă a fiecărui indicator RBEI pentru un anumit raion. Pentru fiecare indicator, această valoare de referinţă este definită ca 3/4 * A + 1/4 * V, unde A este valoarea medie a unui indicator concret în toate raioanele, iar V este valoarea indicatorului propriu-zis. Ulterior, toţi indicatorii sunt comparaţi cu valoarea lor de referinţă, iar diferenţele sunt clasificate în ordine descrescătoare. Cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe pozitive sunt definiţi ca cele mai mari avantaje concurenţiale, iar cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe negative sunt definiţi ca cele mai mari dezavantaje concurenţiale.

Avantaje

      
Potenţial pentru dezvoltarea turismului1.27 
Şomaj pe termen lung1.13 
Protecţia proprietăţii private1.03 
Aplicarea legii în instanţa locală0.91 
Impactul condiţiilor naturale asupra climatului de afaceri0.73 

Dezavantaje

      
Structura de vârstă a şomajului-1.07 
Şomajul-0.88 
Nivelul de competitivitate în industrie-0.78 
Utilizarea automobilelor comerciale-0.66 
Companii multinaţionale şi străine-0.60 

Indicatorii RBEI

Făcând click pe denumirea indicatorului veţi afişa rating-ul acestuia şi harta corespunzătoare.

Subindici I, II

 Subindicele I: Activitatea economică
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 1: Mediul economic 273,04
  
1.1Densitatea populaţiei252,11
  
1.2Populaţia urbană253,61
  
1.3Ponderea angajaţilor în populaţia totală183,17
  
1.4Densitatea companiilor neindustriale253,18
  
1.5Densitatea companiilor industriale224,07
  
1.6Impactul economiei informale asupra climatului de afaceri*252,56
  
1.7Nivelul corupţiei printre întreprinderile private*233,11
  
1.8Nivelul de competitivitate în sectorul servicii*253,39
  
1.9Nivelul de competitivitate în industrie*302,06
  
1.10Fiabilitatea partenerilor de afaceri*233,33
  
1.11Disponibilitatea resurselor financiare şi de capital*143,17
  
1.12Impactul amplasării raionului asupra climatului de afaceri*293,39
  
1.13Impactul condiţiilor naturale asupra climatului de afaceri*64,44
  
1.14Condiţiile actuale de afaceri*292,78
  
1.15Schimbări în condiţiile de afaceri din ultimii ani *272,78
  
1.16Disponibilitatea materialelor şi serviciilor necesare*203,61
  
1.17Potenţial pentru dezvoltarea turismului*34,61
  
1.18Companii multinaţionale şi străine*262,11
  
 Pilonul 2: Producţia economică302,64
  
2.1Salariul mediu lunar302,63
  
2.2Valoarea livrabilelor produse312,06
  
2.3Cifra de afaceri a companiilor neindustriale262,81
  
2.4Cifra de afaceri a companiilor industriale232,98
  
2.5Construirea de clădiri rezidenţiale183,14
  
2.6Dezvoltarea potenţialului întreprinderilor*313,39
  
2.7Caracterul ecologic a proceselor de producție*313,06
  
2.8Profitabilitatea şi productivitatea întreprinderilor*262,89
  
 
 Subindicele II: Administrarea publică şi legislaţia
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 3: Legislaţie123,50
  
3.1Obstacole pentru dezvoltarea afacerilor*153,44
  
3.2Percepţia impozitelor locale*223,39
  
3.3Perspective de dezvoltare a afacerilor*43,67
  
 Pilonul 4: Administraţia publică23,97
  
4.1Aplicarea legii în instanţa locală*14,00
  
4.2Impactul corupţiei asupra autorităţilor*153,78
  
4.3Protecţia proprietăţii private*24,33
  
4.4Îndeplinirea responsabilităților de către autorităţile locale*54,00
  
4.5Birocraţie şi întârzieri din vina autorităților*64,06
  
4.6Disponibilitatea informaţiei publice*134,50
  
4.7Comunicare electronică cu autorităţile locale*184,33
  
4.8Interesul instituţiilor de stat în raion*113,33
  
4.9Impactul autorităţilor*193,56
  
4.10Managementul economic al autorităţilor locale*233,78
  
4.11Impactul sindicatelor asupra climatului de afaceri*113,44
  

Subindici III, IV

 Subindicele III: Tehnologie şi infrastructură
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 5: Infrastructură133,95
  
5.1Densitatea drumurilor naţionale234,18
  
5.2Densitatea drumurilor locale143,59
  
5.3Utilizarea drumurilor naţionale194,14
  
5.4Utilizarea drumurilor locale134,85
  
5.5Calitatea infrastructurii rutiere*142,78
  
5.6Utilizarea conexiunilor telefoniei fixe74,14
  
5.7Disponibilitatea băncilor*114,72
  
5.8Disponibilitatea oficiilor poştale*204,67
  
5.9Disponibilitatea instituţiilor medico-sanitare*194,11
  
 Pilonul 6: Tehnologie353,45
  
6.1Cheltuielile efectuate de companii pentru tehnologii informaţionale 302,61
  
6.2Utilizarea calculatoarelor cu acces la Internet313,60
  
6.3Nivelul tehnologiei*243,06
  
6.4Utilizarea serviciilor de Internet de întreprinderi*334,11
  
6.5Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră*333,50
  
6.6Informaţii despre furnizarea de bunuri şi servicii*324,06
  
6.7Utilizarea automobilelor personale*344,00
  
6.8Utilizarea automobilelor comerciale*333,39
  
 
 Subindicele IV: Educaţie şi resurse umane
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 7: Resurse umane293,12
  
7.1Şomajul*321,78
  
7.2Şomaj pe termen lung*15,00
  
7.3Structura de vârstă a şomajului*351,76
  
7.4Disponibilitatea forţei de muncă*223,78
  
7.5Migraţia forţei de muncă calificate*212,44
  
7.6Migraţia internă312,69
  
7.7Creşterea naturală a populaţiei243,64
  
7.8Indicele de îmbătrânire292,38
  
7.9Ponderea studenţilor în populaţia totală173,25
  
7.10Echitatea în selectarea angajaţilor*164,39
  
7.11Aşteptările salariale ale celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*103,56
  
7.12Disciplina şi eforturile angajaţilor*144,50
  
7.13Motivaţia angajaţilor pentru sporirea productivităţii*193,89
  
 Pilonul 8: Educaţie273,30
  
8.1Nivelul de studii*163,94
  
8.2Calificarea angajaţilor*123,39
  
8.3Calificarea celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*133,06
  
8.4Competenţe lingvistice: limba maternă*264,28
  
8.5Competenţe lingvistice: limbi străine*33,67
  
8.6Cunoştinţe despre ştiinţele naturii*103,94
  
8.7Rata de promovare a examenelor292,63
  
8.8Disponibilitatea forţei de muncă de calificare înaltă*143,39
  
8.9Disponibilitatea forţei de muncă calificate parţial*64,28
  
8.10Disponibilitatea forţei de muncă necalificate*214,22
  
8.11Legătura dintre şcolile profesionale şi piaţa muncii*242,94