Engleză | Rusă
Mediu de afaceri regional în

Teleneşti

Indicele mediului de afaceri regional (RBEI) | Apreciere per ansamblu: 35 Din 35

  Clasament (1 - 35) Punctaj Media la nivel de ţară
Indicele mediului de afaceri regional 35 3,08 3,48
Activitatea economică 35 2,52 3,31
Mediul economic 35 2,67 3,25
Producţia economică 34 2,37 3,37
Administrarea publică şi legislaţia 22 3,33 3,46
Legislaţie 25 3,24 3,38
Administraţia publică 23 3,39 3,51
Tehnologie şi infrastructură 34 3,60 3,91
Infrastructură 30 3,57 3,89
Tehnologie 31 3,64 3,93
Educaţie şi resurse umane 19 3,43 3,43
Resurse umane 13 3,50 3,42
Educaţie 24 3,36 3,43
123456 Mediul economic Producţia economicăLegislaţieAdministraţia publicăInfrastructurăTehnologieResurse umaneEducaţie

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale sunt selectate din cadrul indicatorilor RBEI pe baza unei reguli simple. La început este calculată valoarea de referinţă a fiecărui indicator RBEI pentru un anumit raion. Pentru fiecare indicator, această valoare de referinţă este definită ca 3/4 * A + 1/4 * V, unde A este valoarea medie a unui indicator concret în toate raioanele, iar V este valoarea indicatorului propriu-zis. Ulterior, toţi indicatorii sunt comparaţi cu valoarea lor de referinţă, iar diferenţele sunt clasificate în ordine descrescătoare. Cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe pozitive sunt definiţi ca cele mai mari avantaje concurenţiale, iar cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe negative sunt definiţi ca cele mai mari dezavantaje concurenţiale.

Avantaje

      
Disponibilitatea forţei de muncă necalificate1.39 
Caracterul ecologic a proceselor de producție1.32 
Competenţe lingvistice: limba maternă1.29 
Disponibilitatea informaţiei publice1.08 
Echitatea în selectarea angajaţilor0.97 

Dezavantaje

      
Impactul amplasării raionului asupra climatului de afaceri-1.97 
Potenţial pentru dezvoltarea turismului-1.29 
Condiţiile actuale de afaceri-1.20 
Nivelul de competitivitate în industrie-1.05 
Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră-0.97 

Indicatorii RBEI

Făcând click pe denumirea indicatorului veţi afişa rating-ul acestuia şi harta corespunzătoare.

Subindici I, II

 Subindicele I: Activitatea economică
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 1: Mediul economic 352,67
  
1.1Densitatea populaţiei202,31
  
1.2Populaţia urbană322,96
  
1.3Ponderea angajaţilor în populaţia totală341,87
  
1.4Densitatea companiilor neindustriale322,91
  
1.5Densitatea companiilor industriale293,80
  
1.6Impactul economiei informale asupra climatului de afaceri*242,58
  
1.7Nivelul corupţiei printre întreprinderile private*93,58
  
1.8Nivelul de competitivitate în sectorul servicii*103,95
  
1.9Nivelul de competitivitate în industrie*321,74
  
1.10Fiabilitatea partenerilor de afaceri*223,37
  
1.11Disponibilitatea resurselor financiare şi de capital*252,79
  
1.12Impactul amplasării raionului asupra climatului de afaceri*351,74
  
1.13Impactul condiţiilor naturale asupra climatului de afaceri*332,95
  
1.14Condiţiile actuale de afaceri*351,94
  
1.15Schimbări în condiţiile de afaceri din ultimii ani *332,53
  
1.16Disponibilitatea materialelor şi serviciilor necesare*332,89
  
1.17Potenţial pentru dezvoltarea turismului*342,00
  
1.18Companii multinaţionale şi străine*142,63
  
 Pilonul 2: Producţia economică342,37
  
2.1Salariul mediu lunar331,95
  
2.2Valoarea livrabilelor produse292,25
  
2.3Cifra de afaceri a companiilor neindustriale272,77
  
2.4Cifra de afaceri a companiilor industriale322,47
  
2.5Construirea de clădiri rezidenţiale341,83
  
2.6Dezvoltarea potenţialului întreprinderilor*124,26
  
2.7Caracterul ecologic a proceselor de producție*24,84
  
2.8Profitabilitatea şi productivitatea întreprinderilor*302,78
  
 
 Subindicele II: Administrarea publică şi legislaţia
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 3: Legislaţie253,24
  
3.1Obstacole pentru dezvoltarea afacerilor*73,84
  
3.2Percepţia impozitelor locale*322,83
  
3.3Perspective de dezvoltare a afacerilor*253,06
  
 Pilonul 4: Administraţia publică233,39
  
4.1Aplicarea legii în instanţa locală*192,94
  
4.2Impactul corupţiei asupra autorităţilor*103,83
  
4.3Protecţia proprietăţii private*263,05
  
4.4Îndeplinirea responsabilităților de către autorităţile locale*253,32
  
4.5Birocraţie şi întârzieri din vina autorităților*313,06
  
4.6Disponibilitatea informaţiei publice*35,11
  
4.7Comunicare electronică cu autorităţile locale*194,32
  
4.8Interesul instituţiilor de stat în raion*332,05
  
4.9Impactul autorităţilor*302,95
  
4.10Managementul economic al autorităţilor locale*343,16
  
4.11Impactul sindicatelor asupra climatului de afaceri*222,94
  

Subindici III, IV

 Subindicele III: Tehnologie şi infrastructură
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 5: Infrastructură303,57
  
5.1Densitatea drumurilor naţionale284,10
  
5.2Densitatea drumurilor locale193,30
  
5.3Utilizarea drumurilor naţionale243,90
  
5.4Utilizarea drumurilor locale204,58
  
5.5Calitatea infrastructurii rutiere*192,47
  
5.6Utilizarea conexiunilor telefoniei fixe332,76
  
5.7Disponibilitatea băncilor*313,84
  
5.8Disponibilitatea oficiilor poştale*254,42
  
5.9Disponibilitatea instituţiilor medico-sanitare*174,16
  
 Pilonul 6: Tehnologie313,64
  
6.1Cheltuielile efectuate de companii pentru tehnologii informaţionale 262,69
  
6.2Utilizarea calculatoarelor cu acces la Internet303,61
  
6.3Nivelul tehnologiei*322,47
  
6.4Utilizarea serviciilor de Internet de întreprinderi*95,42
  
6.5Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră*352,84
  
6.6Informaţii despre furnizarea de bunuri şi servicii*54,95
  
6.7Utilizarea automobilelor personale*184,79
  
6.8Utilizarea automobilelor comerciale*234,16
  
 
 Subindicele IV: Educaţie şi resurse umane
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 7: Resurse umane133,50
  
7.1Şomajul*142,53
  
7.2Şomaj pe termen lung*134,21
  
7.3Structura de vârstă a şomajului*192,63
  
7.4Disponibilitatea forţei de muncă*293,50
  
7.5Migraţia forţei de muncă calificate*222,42
  
7.6Migraţia internă341,88
  
7.7Creşterea naturală a populaţiei134,81
  
7.8Indicele de îmbătrânire94,24
  
7.9Ponderea studenţilor în populaţia totală83,93
  
7.10Echitatea în selectarea angajaţilor*55,05
  
7.11Aşteptările salariale ale celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*163,37
  
7.12Disciplina şi eforturile angajaţilor*134,58
  
7.13Motivaţia angajaţilor pentru sporirea productivităţii*313,37
  
 Pilonul 8: Educaţie243,36
  
8.1Nivelul de studii*313,67
  
8.2Calificarea angajaţilor*262,79
  
8.3Calificarea celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*282,58
  
8.4Competenţe lingvistice: limba maternă*15,42
  
8.5Competenţe lingvistice: limbi străine*302,84
  
8.6Cunoştinţe despre ştiinţele naturii*273,53
  
8.7Rata de promovare a examenelor173,35
  
8.8Disponibilitatea forţei de muncă de calificare înaltă*243,05
  
8.9Disponibilitatea forţei de muncă calificate parţial*84,05
  
8.10Disponibilitatea forţei de muncă necalificate*25,42
  
8.11Legătura dintre şcolile profesionale şi piaţa muncii*332,37