Engleză | Rusă
Mediu de afaceri regional în

Briceni

Indicele mediului de afaceri regional (RBEI) | Apreciere per ansamblu: 25 Din 35

  Clasament (1 - 35) Punctaj Media la nivel de ţară
Indicele mediului de afaceri regional 25 3,35 3,48
Activitatea economică 24 2,99 3,31
Mediul economic 20 3,18 3,25
Producţia economică 27 2,80 3,37
Administrarea publică şi legislaţia 7 3,73 3,46
Legislaţie 18 3,40 3,38
Administraţia publică 3 3,95 3,51
Tehnologie şi infrastructură 7 4,12 3,91
Infrastructură 2 4,46 3,89
Tehnologie 26 3,78 3,93
Educaţie şi resurse umane 34 2,91 3,43
Resurse umane 26 3,14 3,42
Educaţie 35 2,68 3,43
123456 Mediul economic Producţia economicăLegislaţieAdministraţia publicăInfrastructurăTehnologieResurse umaneEducaţie

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale

Cele mai mari avantaje şi dezavantaje concurenţiale sunt selectate din cadrul indicatorilor RBEI pe baza unei reguli simple. La început este calculată valoarea de referinţă a fiecărui indicator RBEI pentru un anumit raion. Pentru fiecare indicator, această valoare de referinţă este definită ca 3/4 * A + 1/4 * V, unde A este valoarea medie a unui indicator concret în toate raioanele, iar V este valoarea indicatorului propriu-zis. Ulterior, toţi indicatorii sunt comparaţi cu valoarea lor de referinţă, iar diferenţele sunt clasificate în ordine descrescătoare. Cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe pozitive sunt definiţi ca cele mai mari avantaje concurenţiale, iar cinci indicatori cu cele mai mari diferenţe negative sunt definiţi ca cele mai mari dezavantaje concurenţiale.

Avantaje

      
Disponibilitatea informaţiei publice1.08 
Profitabilitatea şi productivitatea întreprinderilor0.96 
Motivaţia angajaţilor pentru sporirea productivităţii0.94 
Utilizarea serviciilor de Internet de întreprinderi0.90 
Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră0.83 

Dezavantaje

      
Disponibilitatea forţei de muncă-0.46 
Potenţial pentru dezvoltarea turismului-0.41 
Disponibilitatea forţei de muncă necalificate-0.39 
Cunoştinţe despre ştiinţele naturii-0.35 
Competenţe lingvistice: limba maternă-0.31 

Indicatorii RBEI

Făcând click pe denumirea indicatorului veţi afişa rating-ul acestuia şi harta corespunzătoare.

Subindici I, II

 Subindicele I: Activitatea economică
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 1: Mediul economic 203,18
  
1.1Densitatea populaţiei152,44
  
1.2Populaţia urbană233,73
  
1.3Ponderea angajaţilor în populaţia totală272,76
  
1.4Densitatea companiilor neindustriale293,09
  
1.5Densitatea companiilor industriale273,88
  
1.6Impactul economiei informale asupra climatului de afaceri*43,44
  
1.7Nivelul corupţiei printre întreprinderile private*143,29
  
1.8Nivelul de competitivitate în sectorul servicii*183,78
  
1.9Nivelul de competitivitate în industrie*212,63
  
1.10Fiabilitatea partenerilor de afaceri*73,87
  
1.11Disponibilitatea resurselor financiare şi de capital*113,35
  
1.12Impactul amplasării raionului asupra climatului de afaceri*144,00
  
1.13Impactul condiţiilor naturale asupra climatului de afaceri*203,78
  
1.14Condiţiile actuale de afaceri*33,94
  
1.15Schimbări în condiţiile de afaceri din ultimii ani *23,83
  
1.16Disponibilitatea materialelor şi serviciilor necesare*64,00
  
1.17Potenţial pentru dezvoltarea turismului*252,94
  
1.18Companii multinaţionale şi străine*122,83
  
 Pilonul 2: Producţia economică272,80
  
2.1Salariul mediu lunar282,78
  
2.2Valoarea livrabilelor produse322,06
  
2.3Cifra de afaceri a companiilor neindustriale232,90
  
2.4Cifra de afaceri a companiilor industriale282,89
  
2.5Construirea de clădiri rezidenţiale143,36
  
2.6Dezvoltarea potenţialului întreprinderilor*104,29
  
2.7Caracterul ecologic a proceselor de producție*64,33
  
2.8Profitabilitatea şi productivitatea întreprinderilor*24,21
  
 
 Subindicele II: Administrarea publică şi legislaţia
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 3: Legislaţie183,40
  
3.1Obstacole pentru dezvoltarea afacerilor*103,71
  
3.2Percepţia impozitelor locale*193,43
  
3.3Perspective de dezvoltare a afacerilor*233,07
  
 Pilonul 4: Administraţia publică33,95
  
4.1Aplicarea legii în instanţa locală*43,50
  
4.2Impactul corupţiei asupra autorităţilor*83,87
  
4.3Protecţia proprietăţii private*93,60
  
4.4Îndeplinirea responsabilităților de către autorităţile locale*44,06
  
4.5Birocraţie şi întârzieri din vina autorităților*34,22
  
4.6Disponibilitatea informaţiei publice*15,18
  
4.7Comunicare electronică cu autorităţile locale*54,83
  
4.8Interesul instituţiilor de stat în raion*73,61
  
4.9Impactul autorităţilor*83,94
  
4.10Managementul economic al autorităţilor locale*203,88
  
4.11Impactul sindicatelor asupra climatului de afaceri*143,33
  

Subindici III, IV

 Subindicele III: Tehnologie şi infrastructură
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 5: Infrastructură24,46
  
5.1Densitatea drumurilor naţionale304,08
  
5.2Densitatea drumurilor locale15,77
  
5.3Utilizarea drumurilor naţionale263,79
  
5.4Utilizarea drumurilor locale35,57
  
5.5Calitatea infrastructurii rutiere*113,17
  
5.6Utilizarea conexiunilor telefoniei fixe24,91
  
5.7Disponibilitatea băncilor*114,72
  
5.8Disponibilitatea oficiilor poştale*164,72
  
5.9Disponibilitatea instituţiilor medico-sanitare*154,28
  
 Pilonul 6: Tehnologie263,78
  
6.1Cheltuielile efectuate de companii pentru tehnologii informaţionale 352,28
  
6.2Utilizarea calculatoarelor cu acces la Internet353,29
  
6.3Nivelul tehnologiei*113,50
  
6.4Utilizarea serviciilor de Internet de întreprinderi*55,50
  
6.5Abilitatea întreprinderilor de a utiliza tehnologiile de ultimă oră*34,71
  
6.6Informaţii despre furnizarea de bunuri şi servicii*114,82
  
6.7Utilizarea automobilelor personale*75,06
  
6.8Utilizarea automobilelor comerciale*64,72
  
 
 Subindicele IV: Educaţie şi resurse umane
  ClasamentPunctajDistanţa de la medie
 Pilonul 7: Resurse umane263,14
  
7.1Şomajul*132,72
  
7.2Şomaj pe termen lung*184,06
  
7.3Structura de vârstă a şomajului*152,72
  
7.4Disponibilitatea forţei de muncă*333,29
  
7.5Migraţia forţei de muncă calificate*142,72
  
7.6Migraţia internă84,10
  
7.7Creşterea naturală a populaţiei331,61
  
7.8Indicele de îmbătrânire321,71
  
7.9Ponderea studenţilor în populaţia totală212,84
  
7.10Echitatea în selectarea angajaţilor*164,39
  
7.11Aşteptările salariale ale celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*54,00
  
7.12Disciplina şi eforturile angajaţilor*214,38
  
7.13Motivaţia angajaţilor pentru sporirea productivităţii*44,80
  
 Pilonul 8: Educaţie352,68
  
8.1Nivelul de studii*94,13
  
8.2Calificarea angajaţilor*203,00
  
8.3Calificarea celor aflaţi în căutare de locuri de muncă*222,78
  
8.4Competenţe lingvistice: limba maternă*313,89
  
8.5Competenţe lingvistice: limbi străine*153,24
  
8.6Cunoştinţe despre ştiinţele naturii*313,29
  
8.7Rata de promovare a examenelor351,40
  
8.8Disponibilitatea forţei de muncă de calificare înaltă*233,06
  
8.9Disponibilitatea forţei de muncă calificate parţial*283,50
  
8.10Disponibilitatea forţei de muncă necalificate*313,71
  
8.11Legătura dintre şcolile profesionale şi piaţa muncii*193,00